Este sitio esta para informar de toda cuestión relativa a eventos de grupos moteros asociados y de la propia asociación.

Damos la bienvenida a todo el mundo, tanto a los que tienen experiencia como a los principiantes.


Nos gustaría que leyeseis sobre nuestras propuestas, cursos, eventos, campeonato y demás.

Recordamos aquí a los que nos han dejado.Refachos ao ceo.

NOTAS DE LA REUNIÓN GENERAL

Noviembre de 2022.


Tra la celebración da IX xuntanza da AGMG na que se aproban por unanimidade, tanto a acta anterior como as contas que presenta o tesoreiro Gabriel López.  


*No terceiro punto"o calendario da AGMG", debatese sobre a aplicación do sentido común para non pisar unha organización a outra na misma provincia e se establece en un máximo de dous eventos cada fin de semana.


Acordase na creación do calendario que si os eventos non son iguais, si poderan coincidir. Reiterase a necesidad de que os socios envíen con tempo os cartéis actualizados e os enlaces as RR.SS.


*No punto cuarto, o campeonato galego de mototurismo, e en aras de que termine de arrancar, a directiva propon uns cambios que baseanse en evitar os tropezos que afloraron ata o día de hoxe como a creación dun rexistro dende o móvil e para facilitar tanto as organizacions como os participantes o uso de unha ferramenta web de checking, para xustificar a presenza do participe no día e as horas do evento no lugar de celebración do mesmo. 


Os premios quedanigual que este ano.:


- Motero individualde motoclub socio a sua vez da AGMG con maior número de asistenciasa eventos. 

- Motoclube conmaior número de socios presentes en eventos.                                  

- Motero individualque non pertence a ningún motoclube da AGMG que vai por libre easiste o maior número de eventos.


Todos os eventos organizados por socios da AGMG serán puntuables. 

Este punto aprobasepor 14 votos a favor, 0 encontra e 1 abstención.

 

*No punto cinco, acordase faer unha páxina web (esta) e encarganma a mín, Manu, novo vocal, por ... voluntario.


Outro proyecto da directiva e a organización dun evento propio cuio desenrolo fariase no Monte do Gozo en Santiago, previsiblemente a principios de ano, sempre que non coincida con ningún outro evento da nosa comunidade moteira galega. (Concerto organizado pola Xunta; comida e bebida a cargo de profesionais para que todos poidamos deleitarnos e a escote. Os profesionais serían os responsabeis de ... (asegurar a R.C. como minimo). Tamen se prevee a realización dunha xornada formativa de primeiros auxilios na AGASP da Estrada e de cursos de pilotaxe facendo incapié na seguridade vial. Aprobanse por unanimidade.

A continuación realizase a entrega de premios os gañadores do campeonato galego de mototurismo do ano 2021/2022.

- Moteiroindividual que e socio de un motoclube que pertence a A.G.M.G. ...  Miguel Ángel Painceiras do Motoclube Lostregos-Lvcvs de Lugo.

- Motoclube no que os socios posuen unha maior asistencia a eventos ...  Motoclube Moteiros do Morrazo de Pontevedra.

- O premio o moteiro individual que non pertence a ningún motoclube socio queda sin

entregarse ao non presentarse ninguén nin enviar comunicación algunha ni por email nin RR,SS.*No último punto "elección da xunta directiva", conformase a saída voluntaria por motivos persoais de:

José Benito Dguez. de "Peña moteira chova ou non chova". (PO).

Senén Correa de "Asociación Moteira Baixo Miño". (PO):

J. Ángel Montes de "motoclube Betanzos". (AC).E a composiciónqueda deste xeito.:


Preside; Gustavo Cela de "Lostregos Lvcvs". (LU).


Vicepresidente; Luis Miguel Carballa Rguez. de"O mellor de cada casa". (PO).


Secretario; Manuel Garcia Santos de "Boiromotos". (AC).


Tesorero; Gabriel López Muñiz de "Os de sempre". (PO).


Vocal; J.Valerio Argiz Tavira de "KMO". (PO).


Vocal; Carlos Arufe Arufe de "Asociación mototuristica Ria deNoia". (AC).


Vocal; Juana Filgueira Gandarela de "Asociación mototuristica Ria de Noia". (AC).


Vocal; Aurora Gómez Dasilva de "Os reventa pistons". (AC).


Vocal; Iván Olveira Abelleira de "Os reventa pistons".(AC).


Vocal; Marian Zulima Dorta Travieso de "Os esquios de Trives".(OU).


Vocal; Manuel Rodríguez González de "motoclube Redondela".(PO).Entramos a formar parte como vocais, Juana de "Ria de Noia", Aurora e Iván de "Os reventa pistons", Marian de "Os esquios deTrives" e eu mesmo Manu de "motoclub Redondela".